CITY OF LAREDO
LAREDO BRIDGE SYSTEM
COMMERCIAL VEHICLES (SOUTHBOUND)
 FY 2018
APRIL, 2018
BRIDGE II BRIDGE III BRIDGE III BRIDGE IV TOTAL
DATE BUSES BUSES
SUNDAY 1   102   3   0   1,069   1,174
MONDAY 2   108   2   989   6,581   7,680
TUESDAY 3   102   4   1,038   7,459   8,603
WEDNESDAY 4   92   0   916   7,544   8,552
THURSDAY 5   91   0   973   7,332   8,396
FRIDAY 6   94   2   959   7,512   8,567
SATURDAY 7   121   7   228   3,286   3,642
SUNDAY 8   144   3   1   1,271   1,419
MONDAY 9   118   1   1,023   7,248   8,390
TUESDAY 10   100   5   963   7,372   8,440
WEDNESDAY 11   91   0   896   7,469   8,456
THURSDAY 12   99   0   916   7,227   8,242
FRIDAY 13   89   1   1,109   7,447   8,646
SATURDAY 14   112   6   197   2,906   3,221
SUNDAY 15   116   2   1   1,423   1,542
MONDAY 16   106   1   1,003   6,994   8,104
TUESDAY 17   100   3   988   7,383   8,474
WEDNESDAY 18   88   0   931   7,433   8,452
THURSDAY 19   81   0   897   7,290   8,268
FRIDAY 20   79   2   1,037   7,825   8,943
SATURDAY 21   112   8   202   3,232   3,554
SUNDAY 22   110   8   1   1,238   1,357
MONDAY 23   114   1   1,024   7,054   8,193
TUESDAY 24   96   3   960   7,346   8,405
WEDNESDAY 25   87   0   930   7,224   8,241
THURSDAY 26   83   0   867   7,526   8,476
FRIDAY 27   83   2   1,042   7,714   8,841
SATURDAY 28   106   7   193   3,269   3,575
SUNDAY 29   111   3   2   1,392   1,508
MONDAY 30   103   1   1,026   7,070   8,200
TOTALS 3,038 75 21,312 173,136 197,561